Flere hundre barn står uten et trygt hjem i Norge. Vi trenger flere omsorgsfulle familie- og beredskapshjem som kan gi barn og ungdom trygge rammer, og en stabil og god oppvekst.

Ta kontakt

Møt fosterforeldrene
Nina og Ola

– Å se at fosterbarna får en ny sjanse, betyr alt for oss.

Hva er et familiehjem?

Et familiehjem er et forsterket fosterhjem som tar imot barn eller ungdom med stort behov for omsorg og forutsigbare rammer, og som blir boende over lengre tid. Som fosterforelder blir du frikjøpt fra dine jobbforpliktelser for å kunne ivareta den som flytter inn på best mulig måte. Hjemmet blir tilknyttet en fast fagkonsulent fra Stendi, som fungerer som en viktig støtte i hverdagen.

Les mer her

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er et forsterket fosterhjem som tar imot barn og unge i akutte situasjoner. Plasseringene er midlertidige, i påvente av en langvarig omsorgsløsning. Fostermor eller fosterfar er hjemme på heltid for å ta vare på den eller de som trenger et trygt sted å være.

Les mer her

Hvordan bli fosterhjem?

Hvis du vurderer å bli familie- eller beredskapshjem i Stendi, er første steg på veien et uforpliktende møte. Men hva skjer videre? Vi forklarer prosessen alle fosterforeldrene går gjennom, hvor lang tid det tar og hvordan Stendi fungerer som støttespiller – hele veien.

Les mer her
Familie undersøker hva som kreves for å bli fosterhjem

Lønn og sosiale rettigheter

Når du stiller din tid, dine ressurser og din bolig til disposisjon som familie- eller beredskapshjem i Stendi, vil du naturligvis motta økonomisk kompensasjon som står i samsvar med det viktige oppdraget du utfører.

Les mer her

– Å se at fosterbarna får en ny sjanse, betyr alt for oss

30.11.20: Selv om Nina og Ola har vært fosterforeldre for fire ulike barn siden 2005 vil de ikke være med på tanken om at de er utpreget ressurssterke eller at innsatsen er spesielt beundringsverdig.

Les saken her
Nina og Ola - fosterforeldre

Om vårt fosterhjemsarbeid

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i snart 30 år. Fordi vi vet at alle mennesker er forskjellige, har vi siden starten i 1991 jobbet for å skape gode omsorgsløsninger.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut