Familiehjem – et forsterket fosterhjem

Som familiehjem åpner du hjemmet ditt for et barn eller en ungdom med stort behov for omsorg og oppfølging.

Gutt med krøllete hår

Ikke alle barn og unge opplever en trygg oppvekst. Hvert år blir flere hundre barn tatt hånd om av barnevernet, og endel av dem blir plassert i familiehjem. Disse barna har ofte vært utsatt for alvorlig og vedvarende omsorgssvikt, ved at basale, emosjonelle, psykiske eller medisinske behov ikke har blitt møtt. Noen av dem har også opplevd avvisning, vold og overgrep fra sine nærmeste. 

En positiv retning

I Stendi tror vi på at barn og unge har iboende ressurser og styrker. Og at det å anerkjenne disse egenskapene vil kunne stimulere til vekst og utvikling. Vårt mål er å gi de barna som trenger det aller mest, som ufrivillig har havnet i en vond og vanskelig livssituasjon, rammene de trenger for å skape positive endringer i eget liv. 

Vi leter etter romslige og inkluderende fosterforeldre, som ønsker utgjøre en forskjell for noen som sårt trenger det. Vi ønsker å gi disse barna gode og omsorgsfulle hjem, med stabilitet, forutsigbare rammer og trygge, inkluderende voksne. Hjem med pålitelige fosterforeldre som har mye å gi, og som legger til rette for nærhet, trygghet og tilhørighet. I vår verden er dette gode forutsetninger for å kunne skape et velfungerende familiehjem. 

En fostermor og en fosterdatter klemmer og smilerJente med rødt, krøllete hår, lener seg inntil en vegg.

Våre familiehjem og beredskapshjem legger forholdene til rette for at barnet eller ungdommen som flytter inn skal kunne utvikle seg på en god måte.

God kjemi skaper gode familiehjem

Vårt fosterhjemsarbeid skal være med på å skape trygg en havn der barnet får rom til å utvikle seg, bygge selfvfølelse og selvtillit og bli en del av et felleskap. Det er viktig for oss å understreke at det kanskje er nettopp deg vi søker. Akkurat som barn er forskjellige, er voksne likeså. Vår jobb er finne en god match mellom deg som vil bli fostermor eller fosterfar på heltid, og den som kan trenge et familiehjem som ditt. 

Det finnes ingen fasit på hvordan et familiehjem ser ut. Noen består av enslige voksne, andre av par, enkelte har egne barn og alle har ulik tilnærming. Det alle har til felles, er et genuint ønske om å gi et barn eller en ungdom en ny start. Om du bor i bygd eller by er ikke av betydning, vi har behov for familiehjem over absolutt hele landet.  

Hva kreves av et familiehjem?

Kort oppsummert ser vi etter deg som er motivert for å ivareta et barns eller en ungdoms omsorgsbehov over tid. Erfaring med målgruppen er en fordel, men det er hjemmets totale egnethet for oppgaven som vektlegges mest. 

For å bli familiehjem må du ha:

  • mulighet til å ta på deg omsorgsoppgaven på heltid
  • ledig soverom til den som flytter inn
  • stabil livssituasjon og økonomi
  • alminnelig god helse og god vandel
  • evner til å samarbeide godt med Stendi og involverte parter rundt barnet eller ungdommen, som barneverntjenesten, skole, helsevesen og evt. biologisk familie 

For å stille din tid og dine ressurser til disposisjon, mottar du full lønn og utgiftsdekning for daglige kostnader knyttet til fosterbarnet.

Vi hjelper deg som vil hjelpe

Vår oppgave er å skape trygge rammer rundt deg som ønsker å bli fostermor eller fosterfar på heltid. Du vil få en grundig grunnopplæring før du velger å ta imot en plassering. For best mulig ivaretakelse av barnet eller ungdommen som blir plassert, har Stendi egne fagteam som støtter og veileder beredskapshjemmene. Veiledningen som gis er fundert på anerkjente fagteorier og metoder, nærmere beskrevet i vårt faggrunnlag. 

Som familiehjem i Stendi står du aldri alene om den ansvarsfulle omsorgsoppgaven. Du blir tilknyttet en fast fagkonsulent, som følger opp familien over tid. Fagkonsulenten er der som familiehjemmets støtte, rådgiver og samtalepartner. I tillegg til å være ansvarlig for det faglige, tar Stendi også hånd om koordineringen av samarbeidet med alle instanser i saken. Vi gir grundig opplæring og har kontinuerlig kursopplegg. Du blir samtidig del av et profesjonelt nettverk, og kan drive erfaringsutveksling med andre fosterforeldre.

Vi tilbyr også avlastning og forsterkningstiltak ved behov, 24-timers beredskapsvakt, full lønn og sosiale rettigheter. Og ikke minst – et meningsfullt arbeid som utgjør en forskjell.

Har du plass til en til?

Vil du åpne hjemmet ditt for et barn eller en ungdom som trenger omsorg og gode rutiner? Ta vår uforpliktende test for å se om det er deg – eller dere – vi leter etter.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut