Stendi ikon heldøgns omsorg

Heldøgns omsorg

Gjennom kompetente medarbeidere, engasjerte ledere og gode systemer er Stendi med på å skape et varmere og mer variert omsorgstilbud i Norge. Det handler om gode hverdager, for hver enkelt.

Ta kontakt

Psykiske lidelser

Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov. Hos Stendi har vi lang og bred erfaring innenfor psykiske lidelser, og vi strekker oss langt for å legge til rette for den enkeltes behov.

Les mer her

Demens

Vi tilbyr en personsentrert omsorg hvor vi retter fokus mot mennesket og ikke sykdommen. Vi ser hele mennesket og respekterer personens identitet på ethvert tidspunkt i hele sykdomsforløpet.

Les mer her
Dame med demens

Rus

Vår grunntanke er alle som har et ønske om endring, har en mulighet til å oppnå dette hvis det legges til rette gjennom en faglig og individuell tilpassing ut fra beboerens behov og forutsetninger.

Les mer her

Utviklingshemming

Vi hjelper mennesker med ulik grad av utviklingshemming til bedre å mestre hverdagen. I våre boliger jobber det erfarne miljøterapeuter, som leverer landsdekkende tilbud til utviklingshemmede i i alle aldre.

Les mer her
Gutt som leker

Avlastning

Avlastning er et omsorgstilbud rettet mot barn og unge, for familier som står i krevende omsorgsoppgaver. Tilbudet blir tilpasset mottakerens ønsker og behov.

Les mer her