Omsorgsboliger for personer med demens

Stendi tilbyr tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med demens over hele landet.

En glad kvinne og en miljøarbeider i Stendi gir hverandre en high five.

Vi tilbyr en personsentrert omsorg hvor vi retter fokus mot mennesket og ikke sykdommen. Vi ser hele mennesket og respekterer personens identitet på ethvert tidspunkt i hele sykdomsforløpet. Det samme fokuset på å fremme livskvalitet i hverdagen finner vi for øvrig igjen i vårt omsorgstilbud for personer med psykiske lidelser.

Det er også tilrettelagt for at beboer skal bruke sine ressurser maksimalt, slik at man kan opprettholde sin selvstendighet og ha opplevelse av mestring lengst mulig.

Vi forholder oss til at personer med demens er mennesker med samme drivkrefter, behov, følelser og håp som vi selv har. Det er viktig å ikke glemme at selv om de har utviklet en demenssykdom har de med seg erfaringer og minner fra sitt liv. Det eksisterer ingen generell demens-personlighet, hvert enkelt individ er unikt.

Omsorg basert på behov

Vår målsetting i kontakt med demente er at hvert menneske skal kunne bruke sine ressurser og føle glede over å bidra til fellesskapet. Selv om personen har glemt hva han/hun har opplevd, har de likevel tilgang til positive følelser.

Les også: Å være trygg på at han har det bra, betyr alt

Alle brukere med demens gjennomgår en sykdomsprosess fra å trenge litt støtte og tilrettelegging til å få hjelp og pleie til alle livsnødvendige behov. I mange tilfeller er kun omsorg og pleie den eneste tjenesten vi tilbyr beboerne. For å sikre et best mulig tilbud til våre beboere, stiller vi svært høye krav til personlig egnethet, kompetanse og erfaring blant vårt miljøpersonell.

Brikker med forskjellige følelser på et rødt brett, for å gi mennesker med demens mestring.En miljøarbeider i Stendi legger en trøstende hånd på skulderen til en kvinne.

For å sikre et best mulig tilbud til våre beboere, stiller vi svært høye krav til personlig egnethet, kompetanse og erfaring blant vårt miljøpersonell.

I våre boliger bor det personer som har et større bistands- og omsorgsbehov enn vanlige sykehjemsbeboere. De er ofte yngre, og med en utfordrende adferd både fysisk og verbalt.

Les også: Når tvangvedtak gir mulighet for et bedre liv

Alle med demens gjennomgår en sykdomsprosess. Det strekker seg fra å trenge litt støtte og tilrettelegging, til å få hjelp og pleie til alle livsnødvendige behov. I mange tilfeller er kun omsorg og pleie den eneste tjenesten vi tilbyr beboerne.

Det fysiske miljøet

Vi bruker kun vanlige eneboliger, slik at vi får et lite bomiljø uten institusjonspreg. Boligene er innredet og møblert som et vanlig hjem, og har ingen låste dører. Alle beboerne har egne rom, som blir innredet etter eget ønske fra beboer/pårørende og i samarbeid med personalet.

Alt er lagt opp til at det skal være rolig og trygt i bomiljøet. Det skal til enhver tid være personale tilstede i fellesarealet.